Bli medlem?

Har du lyst til å bli medlem i Prinsdal skolekorps?

Alle musikanter får opplæring i å spille et instrument, noter og samspill av profesjonelle instruktører og dirigenter.

I korpset er du med på å skape musikk og magi sammen med andre på tvers av aldersgrupper, kjønn og skoler. Vi holder konserter, drar på turer og er med på andre morsomme arrangementer. Korps er gøy, og en interesse som kan vare livet ut!

Rekrutter/aspiranter og juniorer dirigeres av Marianne Larsen. Hovedkorpset dirigeres av Harriet Hildebrand Kjærnsrød.

Fellesøvelse er på Prinsdal skole hver mandag.
Rekrutter/aspiranter: 17.30-18.30
Juniorer: 18.30-19.30
Hovedkorps: 18-20

Spilletime med instruktør er på forskjellige dager avhengig av instrument.

Kontingent: kr 500,- pr mnd som dekker instrument, instruktør en gang pr uke og dirigent. Det er søskenmoderasjon på 50,- pr søsken.

Er du interessert i vite mer om Prinsdal skolekorps, kom gjerne innom en mandag mellom kl. 18-20!